საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 944-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/06/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 20/06/2017
Регистрационный код 080000000.05.001.018472
944-IIს
01/06/2017
Вебсайт, 20/06/2017
080000000.05.001.018472
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден