საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 910-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/06/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 21/06/2017
Activating Date 01/01/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.018509
910-IIს
01/06/2017
Вебсайт, 21/06/2017
080000000.05.001.018509
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден