„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 856-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/05/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 02/06/2017
Регистрационный код 300310000.05.001.018471
856-IIს
17/05/2017
Вебсайт, 02/06/2017
300310000.05.001.018471
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.