„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 782-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 04/05/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 25/05/2017
Регистрационный код 010320000.05.001.018428
782-IIს
04/05/2017
Вебсайт, 25/05/2017
010320000.05.001.018428
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.