საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 754-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 04/05/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 24/05/2017
Регистрационный код 080000000.05.001.018415
754-IIს
04/05/2017
Вебсайт, 24/05/2017
080000000.05.001.018415
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден