საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 451-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 10/03/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 22/03/2017
Регистрационный код 080000000.05.001.018328
451-IIს
10/03/2017
Вебсайт, 22/03/2017
080000000.05.001.018328
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден