„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 482-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/03/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/03/2017
Регистрационный код 010320000.05.001.018346
482-IIს
22/03/2017
Вебсайт, 27/03/2017
010320000.05.001.018346
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден