„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 486-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/03/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/03/2017
Activating Date 30/03/2017
Регистрационный код 300310000.05.001.018356
486-IIს
22/03/2017
Вебсайт, 27/03/2017
300310000.05.001.018356
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.