საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 1/16/770
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 22/12/2016
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/12/2016
Регистрационный код 000000000.00.000.016123
  • Word
1/16/770
22/12/2016
Вебсайт, 27/12/2016
000000000.00.000.016123
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден