საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 185-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/12/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/12/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.018291
185-რს
22/12/2016
Вебсайт, 29/12/2016
080000000.05.001.018291
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден