ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 124-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/12/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/12/2016
Регистрационный код 360160000.05.001.018295
124-რს
21/12/2016
Вебсайт, 29/12/2016
360160000.05.001.018295
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.