„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 126-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/12/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/12/2016
Регистрационный код 010320000.05.001.018261
126-რს
21/12/2016
Вебсайт, 28/12/2016
010320000.05.001.018261
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.