„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 163-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/12/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/12/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.018250
163-რს
21/12/2016
Вебсайт, 28/12/2016
080000000.05.001.018250
„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден