საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 58-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/12/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 15/12/2016
Activating Date 01/02/2017
Регистрационный код 080000000.05.001.018227
58-Iს
01/12/2016
Вебсайт, 15/12/2016
080000000.05.001.018227
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден