საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 59-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/12/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/12/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.018225
59-Iს
01/12/2016
Вебсайт, 13/12/2016
080000000.05.001.018225
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден