„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5599-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/06/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/07/2016
Регистрационный код 010320000.05.001.018213
5599-IIს
24/06/2016
Вебсайт, 13/07/2016
010320000.05.001.018213
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.