ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5563-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/06/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/07/2016
Регистрационный код 360160000.05.001.018222
5563-IIს
24/06/2016
Вебсайт, 13/07/2016
360160000.05.001.018222
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден