საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5452-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/06/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 12/07/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.018184
5452-IIს
22/06/2016
Вебсайт, 12/07/2016
080000000.05.001.018184
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден