საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5363-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/06/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 17/06/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.018134
5363-IIს
08/06/2016
Вебсайт, 17/06/2016
080000000.05.001.018134
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден