საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5152-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 03/06/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/06/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.018130
5152-რს
03/06/2016
Вебсайт, 10/06/2016
080000000.05.001.018130
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден