„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5141-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/05/2016
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/06/2016
Регистрационный код 010110000.04.001.016169
5141-IIს
27/05/2016
Вебсайт, 04/06/2016
010110000.04.001.016169
„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.