საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4959-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 13/04/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 26/04/2016
Activating Date 01/07/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.018097
4959-IIს
13/04/2016
Вебсайт, 26/04/2016
080000000.05.001.018097
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден