„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4950-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 13/04/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 26/04/2016
Activating Date 01/07/2016
Регистрационный код 300310000.05.001.018086
4950-IIს
13/04/2016
Вебсайт, 26/04/2016
300310000.05.001.018086
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.