საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4801-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 02/03/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 22/03/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.018077
4801-IIს
02/03/2016
Вебсайт, 22/03/2016
080000000.05.001.018077
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден