საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4678-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 18/12/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/12/2015
Activating Date 20/02/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.018046
4678-რს
18/12/2015
Вебсайт, 29/12/2015
080000000.05.001.018046
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден