საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Номер документа 1010
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 23/02/2005
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 8, 10/03/2005
Регистрационный код 010.010.000.01.001.001.723
  • Word
1010
23/02/2005
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 8, 10/03/2005
010.010.000.01.001.001.723
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.