„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4490-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 11/11/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 24/11/2015
Activating Date 04/01/2016
Регистрационный код 300310000.05.001.017981
4490-Iს
11/11/2015
Вебсайт, 24/11/2015
300310000.05.001.017981
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.