საქართველოს საკონსტიტუციოს სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქე ბექა წიქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მერაბ ტურავას განსხვავებული აზრი

  • Word
საქართველოს საკონსტიტუციოს სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქე ბექა წიქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მერაბ ტურავას განსხვავებული აზრი
Номер документа 1/4/592
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 24/10/2015
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/11/2015
Регистрационный код 000000000.00.000.016041
  • Word
1/4/592
24/10/2015
Вебсайт, 10/11/2015
000000000.00.000.016041
საქართველოს საკონსტიტუციოს სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქე ბექა წიქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მერაბ ტურავას განსხვავებული აზრი
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден