„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4407-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/10/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 03/11/2015
Регистрационный код 340050000.05.001.017920
4407-Iს
27/10/2015
Вебсайт, 03/11/2015
340050000.05.001.017920
„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.