საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4377-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/10/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 11/11/2015
Activating Date 01/01/2017
Регистрационный код 080000000.05.001.017924
Консолидированный публикации
4377-Iს
27/10/2015
Вебсайт, 11/11/2015
080000000.05.001.017924
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии

Консолидированная версия (Окончательный вариант)

Русский перевод этого документа не найден