საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4106-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/07/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/08/2015
Регистрационный код 080000000.05.001.017894
4106-რს
24/07/2015
Вебсайт, 04/08/2015
080000000.05.001.017894
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден