საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4060-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/07/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/07/2015
Регистрационный код 080000000.05.001.017883
4060-რს
17/07/2015
Вебсайт, 29/07/2015
080000000.05.001.017883
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден