„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4061-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/07/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/07/2015
Регистрационный код 010080000.05.001.017889
4061-რს
17/07/2015
Вебсайт, 29/07/2015
010080000.05.001.017889
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.