საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4191-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 03/09/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/09/2015
Регистрационный код 080000000.05.001.017900
4191-Iს
03/09/2015
Вебсайт, 10/09/2015
080000000.05.001.017900
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден