საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3975-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/07/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 17/07/2015
Activating Date 31/07/2015
Регистрационный код 080000000.05.001.017866
3975-რს
08/07/2015
Вебсайт, 17/07/2015
080000000.05.001.017866
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден