„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4007-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 10/07/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/07/2015
Регистрационный код 080000000.05.001.017816
4007-რს
10/07/2015
Вебсайт, 13/07/2015
080000000.05.001.017816
„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден