საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3902-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 03/07/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/07/2015
Activating Date 31/07/2015
Регистрационный код 080000000.05.001.017809
3902-რს
03/07/2015
Вебсайт, 10/07/2015
080000000.05.001.017809
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден