საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3699-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 12/06/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/06/2015
Activating Date 13/07/2015
Регистрационный код 080000000.05.001.017793
3699-IIს
12/06/2015
Вебсайт, 29/06/2015
080000000.05.001.017793
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден