საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3705-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 12/06/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 30/06/2015
Activating Date 14/07/2015
Регистрационный код 080000000.05.001.017795
Консолидированный публикации
3705-IIს
12/06/2015
Вебсайт, 30/06/2015
080000000.05.001.017795
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Будьте внимательны! Вы читайте неокончательную редакцию. Для ознакомления с окончательной редакцией выберите соответствующий консолидированный вариант.

Первоначальный вид (30/06/2015 - 10/07/2015)

Русский перевод этого документа не найден