საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3714-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 12/06/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 24/06/2015
Activating Date 01/01/2016
Регистрационный код 080000000.05.001.017781
3714-IIს
12/06/2015
Вебсайт, 24/06/2015
080000000.05.001.017781
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден