„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3400-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/03/2015
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 31/03/2015
Activating Date 01/04/2015
Регистрационный код 010110000.04.001.016130
3400-IIს
20/03/2015
Вебсайт, 31/03/2015
010110000.04.001.016130
„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.