„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3371-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/03/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 31/03/2015
Activating Date 01/04/2015
Регистрационный код 300310000.05.001.017663
3371-IIს
20/03/2015
Вебсайт, 31/03/2015
300310000.05.001.017663
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.