„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3362-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/03/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 31/03/2015
Activating Date 01/04/2015
Регистрационный код 140130000.05.001.017658
3362-IIს
20/03/2015
Вебсайт, 31/03/2015
140130000.05.001.017658
„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.