„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3176
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 25/05/2006
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 17, 30/05/2006
Регистрационный код 300.310.000.05.001.002.292
  • Word
3176
25/05/2006
Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 17, 30/05/2006
300.310.000.05.001.002.292
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.