ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3098-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 19/02/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/02/2015
Регистрационный код 360160000.05.001.017619
3098-IIს
19/02/2015
Вебсайт, 27/02/2015
360160000.05.001.017619
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.