საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3052-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 18/02/2015
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 26/02/2015
Activating Date 12/03/2015
Регистрационный код 080000000.05.001.017612
3052-IIს
18/02/2015
Вебсайт, 26/02/2015
080000000.05.001.017612
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден