საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2980-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 25/12/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 30/12/2014
Регистрационный код 080000000.05.001.017584
2980-რს
25/12/2014
Вебсайт, 30/12/2014
080000000.05.001.017584
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден