საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2757-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 31/10/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 11/11/2014
Регистрационный код 080000000.05.001.017533
2757-Iს
31/10/2014
Вебсайт, 11/11/2014
080000000.05.001.017533
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден