საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2727-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/10/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 06/11/2014
Регистрационный код 080000000.05.001.017531
2727-Iს
30/10/2014
Вебсайт, 06/11/2014
080000000.05.001.017531
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден