საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2704-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/10/2014
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 31/10/2014
Activating Date 14/11/2014
Регистрационный код 080000000.05.001.017520
2704-Iს
17/10/2014
Вебсайт, 31/10/2014
080000000.05.001.017520
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден